Skrivelse från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse om verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016 Skr. 2016/17:11

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016.