Skrivelse från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse om verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016 Skr. 2016/17:12

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016.