Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning Skr. 2016/17:67

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Det livslånga lärandet inom högre utbildning (RiR 2016:15).

Ladda ner: