Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, tillräcklig, transparent? (RiR 2017:7).

Ladda ner: