Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Skr. 2017/18:27

Publicerad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat regeringens skatteutgiftsredovisning.
Riksrevisionen motiverar granskningen med att skatteutgifter uppgår till
stora belopp och att riksdagen har uttalat att redovisningen av
skatteutgifter ska gå i en riktning som innebär att de kan prövas på
samma sätt som utgifter på anslag.

Riksrevisionen drar tre övergripande slutsatser av granskningen. Den
första är att redovisningen av nya skatteutgifter i huvudsak är i linje med
granskningens bedömningsgrunder. Den andra är att det finns utrymme
att förtydliga jämförelsenormen. Därtill drar Riksrevisionen slutsatsen att
redovisningen av skatteutgifter inte lever upp till de uttalanden som
riksdagen och regeringen har gjort om att skatteutgifter bör kunna prövas på motsvarande sätt som utgifter på anslag.

Regeringen avser att i större utsträckning förtydliga och förklara
väsentliga förändringar av skatteutgiftsprognoserna i förhållande till
tidigare prognoser, vilket också är relevant för att följa hur
skatteutgifterna utvecklas i förhållande till de mål som riksdagen har
beslutat. Regeringen prövar löpande både nya och existerande
skatteutgifter mot de skattepolitiska riktlinjerna inom ramen för
budgetarbetet.

I och med denna redovisning anser regeringen att Riksrevisionens
rapport är slutbehandlad.

Laddar...