Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden Skr. 2017/18:109

Publicerad

Riksrevisionen har granskat betydelsen av sökandesammansättningen hos arbetssökande för matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från resultaten i granskningen lämnar Riksrevisionen rekommendationer till Arbetsförmedlingen och regeringen förutsätter att Arbetsförmedlingen följer Riksrevisionens rekommendationer.

Ladda ner:

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat betydelsen av sökandesammansättningen hos arbetssökande för matchningen på den svenska arbetsmarknaden.

Enligt Riksrevisionens analys har jobbchansen, mätt som övergången
till osubventionerat arbete för arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, minskat mellan 2007 och 2015. En del av denna minskning förklaras av förändringar i sökandesammansättningen men stora delar av jobbchansförsämringen går inte att förklara med en ändrad sökandesammansättning. I stället handlar försämringen i stor utsträckning om en oförklarad generell jobbchansförsämring.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att överväga att genomföra djupare analyser av jobbchansförsämringen jämfört med de
analyser som i dag görs i årsredovisningen och arbetsmarknadsrapporten.

Vidare rekommenderas Arbetsförmedlingen att försöka ta reda på varför
förhållandevis väletablerade grupper på arbetsmarknaden fått en
försämrad jobbchans.

Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till diskussionen om
matchningseffektivitetens utveckling. Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.

Det är viktigt att kunna mäta utfallet av matchningen samt på ett kvalitativt sätt kunna följa hur den utvecklas över tid. I det här arbetet är det viktigt att både beakta hur läget på arbetsmarknaden förändras samt vilka kompetenser de arbetssökande besitter i förhållande till de krav
arbetsgivarna ställer vid rekrytering.

Regeringen förutsätter att Arbetsförmedlingen följer Riksrevisionens rekommendationer och överväger att genomföra djupare analyser av jobbchansförsämringen samt undersöka vad den oförklarade delen av den försämrade jobbchansen beror på.