Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017 ID-nummer: Skr. 2017/18:139

Ansvarig: Utrikesdepartementet

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017.

Ladda ner: