Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering Skr. 2017/18:141

Publicerad

Riksrevisionen har granskat finansieringssystemet för kärnavfallshantering.

Ladda ner:

Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka om bedömningen av risken att staten får stå för kostnader för att ta hand om kärnkraftens restprodukter är välgrundad samt om den är samlat och transparent rapporterad. Granskningen har redovisats i rapporten Finansieringssystemet för kärnavfallshantering (RiR 2017:31).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...