Nordiskt samarbete 2017 ID-nummer: Skr. 2017/18:90

Ansvarig: Utrikesdepartementet

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2017 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

Ladda ner: