Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag Skr. 2017/18:289

Publicerad

Regeringen redovisar hur den bedömer de iakttagelser Riksrevisionen har gjort i rapporten Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar granskningen av återkrav av bostadsbidrag.

Regeringen vill se över och modernisera reglerna

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det finns anledning att se över bostadsbidraget och har aviserat sin avsikt att göra en översyn av regelverket. En viktig fråga har varit att utreda hur regelverket ska utformas för att minska risken för återkrav och skuldsättning. Regeringen menar att det även finns behov av att modernisera regelverket och förbättra den fördelningsmässiga träffsäkerheten av bostadsbidraget.

Viktigt att följa upp återkraven

Regeringen delar Riksrevisionens syn att det är viktigt att noggrant följa upp återkraven av bostadsbidrag. Regeringen menar dock att det finns anledning att vänta med exempelvis en IT-utveckling inom området till dess att översynen av regelverket har genomförts.

Laddar...