Skrivelse från Justitiedepartementet

2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2018/19:17

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2018, och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Ladda ner:

Regeringen har under den aktuella perioden fattat två beslut med stöd av lagen. Ett av besluten innebar avslag på ett överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. Genom det andra beslutet inhiberades ett tidigare meddelat beslut om utvisning och samtidigt beslutades om anmälningsplikt.