Skrivelse från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2018 Skr. 2018/19:90

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2018, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

Ladda ner: