ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft Skr. 2018/19:84

Publicerad

Genom skrivelsen informeras riksdagen om Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation nr 205 om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.

Ladda ner: