Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet Skr. 2019/20:3

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som framgår av Riksrevisionens rapport Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning (RiR 2019:11).

Ladda ner:

Riksrevisionen anser att regeringens styrning av det myndighetsgemensamma arbetet bör samordnas regelbundet för att förtydliga styrningen. Vidare rekommenderar Riksrevisionen regeringen att regelbundet följa upp den myndighetsgemensamma verksamheten.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning. Regeringen överväger därför flera åtgärder med anledning av rekommendationerna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.