Skrivelse från Statsrådsberedningen

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019 Skr. 2019/20:103

Publicerad

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

Ladda ner:

Regeringen ska årligen lämna en redovisning till riksdagen för
verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av
regeringens beslut (9 kap. 9 § riksdagsordningen). Denna redovisning
avser 2019.