Skrivelse från Statsrådsberedningen

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019, Skr. 2019/20:75 Skr. 2019/20:75

Publicerad

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen.

Ladda ner:

Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden
1 januari–31 december 2019. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.