Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg Skr.2019/20:121

Publicerad

Regeringen redovisar sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Inspektionen för vård och omsorg – en tillsynsverksamhet med förhinder. Riksrevisionens övergripande slutsats är att IVO inte helt har levt upp till sin roll som tillsynsmyndighet.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar granskningen och instämmer delvis i Riksrevisionens övergripande iakttagelser.

Ekonomisk styrning

Regeringen delar inte uppfattningen att dess ekonomiska styrning inte har varit konsekvent eller långsiktig.

Enhetliga beslut och digitalisering

Regeringen tänker följa IVO:s arbete med att ta fram mer enhetliga beslut. Regeringen tänker fortsätta med att följa utvecklingen av IVO:s digitaliseringsarbete.

Resultatuppföljning av tillsynen

Regeringen tänker följa de insatser IVO gör för att utveckla uppföljningen av resultatet av tillsynen.