Skrivelse från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, Skr. 2019/20:114 Skr. 2019/20:114

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2019. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.

Ladda ner: