Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019 Skr. 2019/20:130

Publicerad

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2019.

Ladda ner:

I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för 2019 och en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni. I skrivelsen berörs således inte effekterna av det nya coronaviruset 2020.

Genväg