ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv Skr. 2019/20:202

Publicerad

Genom skrivelsen informeras riksdagen om Internationella arbetsorganisationens (ILO) hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv och tillhörande Resolution om hundraårsdeklarationen för framtidens arbetsliv.

Ladda ner:

Hundraårsdeklarationen för framtidens arbetsliv förnyar ILO:s grund-läggande uppdrag om social rättvisa för alla och är en bekräftelse på att ILO:s uppdrag är lika viktigt idag som när organisationen inrättades för hundra år sedan. Deklarationen betonar de framsteg som gjorts de senaste hundra åren men riktar främst uppmärksamhet på den riktning framtiden måste ta för att målet om social rättvisa ska kunna uppnås på global nivå.