Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år Skr. 2021/22:13

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport Arbetssökande över 55 år – regeringen och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar (RiR 2021:06).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande bedömning är att regeringens och Arbetsförmedlingens styrning försvårar ett effektivt arbete för att arbetssökande över 55 år ska återgå i arbete.

Regeringen anser att en mindre omfattande målgruppsstyrning skulle ge Arbetsförmedlingen större möjligheter att prioritera, styra och planera verksamheten. Det kan emellertid finnas anledning att styra mot särskilda grupper. Enligt regeringen är ett statistiskt bedömningsstöd ett viktigt verktyg för att göra mer träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.