Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Rättvisans pris SOU 2014:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att göra en samlad översyn av de utgifter som finansieras genom anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. Utredningen har övervägt vilka åtgärder som kan vidtas och som kan få en kostnadsdämpande effekt på anslaget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

    Regeringen lämnar förslag som syftar till ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av resurserna när det gäller rättsliga biträden. Stödet till målsäganden förbättras genom skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och krav på rättens tillstånd för att ett sådant biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

Proposition (2 st)

  • Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

    I propositionen behandlas frågan om förverkande av egendom, annan sådan särskild rättsverkan och kostnader för vissa provtagningar och analyser i samband med föreläggande av ordningsbot.

  • Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

    Regeringen lämnar förslag som syftar till ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av resurserna när det gäller rättsliga biträden. Stödet till målsäganden förbättras genom skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och krav på rättens tillstånd för att ett sådant biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

Laddar...