Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Statens offentliga utredningars webbplats

Tryckta exemplar av SOU och Ds

SOU och Ds kan beställas från Elanders. Beställningslänk finns på respektive SOU- och Ds-sida på regeringen.se.

Statens offentliga utredningar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2725 träffar.