Foto: Bild 1 och 3 Folio Bildbyrå, bild 2 Johnér Bildbyrå

Den forskningspolitiska propositionen 2020

Sverige är och ska fortsatt vara en ledande forskningsnation. Regeringen presenterar varje mandatperiod en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen. Nästa forskningspolitiska proposition planeras till hösten 2020.

Inriktningen på arbetet är att den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. Propositionen ska peka ut riktningen för forskningspolitiken under de kommande åren. En forskningsberedning är utsedd som expertgrupp knuten till arbetet och uppdrag är skickade till berörda myndigheter. Cirka 200 organisationer har också ombetts inkomma med inspel till innehållet i propositionen.

Ansvariga statsråd
Matilda Ernkrans
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet
  • Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och den positionen ska försvaras

    Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning berätta om vad hon ser som viktigt i den kommande forskningspolitiska propositionen.

Aktuellt

Höstbudget
Höstbudget RK

Stora satsningar på forskning i årets budget

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen bland annat fortsatta investeringar på 2,76 miljarder kronor för forskning genom satsningar på bland annat forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Från och med 2024 beräknas nivåökningen till drygt 3 miljarder kronor, men till skillnad mot tidigare propositioner görs stora investeringar tidigt i perioden för propositionen. Den totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor och en beräknad nivåhöjning till 3,75 miljarder kronor 2024.

Matilda Ernkrans Sylvia Schwaag Serger står bredvid varandra och ler.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor för Lunds universitet är båda ledamöter i Innovationsrådet och deltog i mötet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ny kunskap viktig för att lösa samhällsutmaningar

Forskning och forskningsbaserad innovation spelar en avgörande roll för omställningen till ett hållbart samhälle. Lösningar på samhällets utmaningar inom till exempel klimat, energi, transporter och hälsa är därför beroende av ny kunskap. Sverige är och ska vara en ledande kunskapsnation. På Innovationsrådets möte diskuterades den kommande forskningspolitiska propositionen.

Matilda Ernkrans träffar forskningsfinansiärerna
Matilda Ernkrans träffar forskningsfinansiärerna. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

Uppdrag till forskningsfinansiärerna att inkomma med analyser som underlag till regeringens forskningspolitik

Regeringen har lämnat ett uppdrag till forskningsfinansiärerna Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Vinnova och Vetenskapsrådet att göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till forskningspolitiken. Här kan du ta del av deras underlag.

Innehåll om den forskningspolitiska propositionen 2020

Prenumerera

Totalt 10 träffar.