Foto: Bild 1 och 3 Folio Bildbyrå, bild 2 Johnér Bildbyrå

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Sverige är och ska fortsatt vara en ledande forskningsnation. Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för svensk forskningspolitik. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskaps-nation. Forskning och innovation krävs för att starta ekonomin och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. I propositionen föreslår regeringen kraftiga höjningar av an-slagen för forskning och utveckling i hela landet. Redan nästa år ökas anslagen med 3,4 miljarder kronor, jämfört med 390 miljoner kronor i ökning det första året i den senaste forskningspropositionen. Denna snabba ökning är viktig då pandemin riskerar minska den privata finansieringen av forskning. För åren 2022, 2023 och 2024 beräknas satsningarna till cirka 3,2 miljarder kronor, 3,3 miljarder kronor respektive 3,75 miljarder kronor.

Ansvariga statsråd
Matilda Ernkrans
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet
  • Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och den positionen ska försvaras

    Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och Ibrahim Baylan, näringsminister berätta om innehållet i forsknings- och innovationspropositionen.

Aktuellt

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ett starkt samhälle för att möta samhällsutmaningarna

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. I forsknings- och innovationspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige presenterar regeringen satsningar för att bland annat lösa dagens samhällsutmaningar, ökade medel till forskning vid lärosäten i hela landet samt satsningar på nationella forskningsprogram. Anslagen förslås öka med 3,4 miljarder redan nästa år för att sedan öka till ytterligare till 3,75 miljarder kronor 2024.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stärkt forskning inom hälsa och välfärd rustar Sverige för framtiden

Covid-19-pandemin har visat vikten av medicinsk forskning och innovation. Tack vare snabba insatser från forskare över hela världen har redan flera vaccin utvecklats. I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt universitet i Mälardalen

Nästa vecka avser regeringen besluta om forsknings- och innovationspropositionen. Som ett led i utvecklingen av den strategiska forskningspolitiken kommer regeringen att presentera sin avsikt att Mälardalens högskola ska bli Mälardalens universitet.

Innehåll om den forskningspolitiska propositionen 2020

Prenumerera

Totalt 14 träffar.