Arbete mot segregation i statens budget

Uppdaterad

Arbete mot segregation är en del av utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
4:1 Åtgärder mot segregation
4:2 Delegationen mot segregation

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.