Arbete mot segregation i statens budget

Uppdaterad

Arbete mot segregation är en del av utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
4:1 Åtgärder mot segregation

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.