Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga statsråd
Åsa Lindhagen
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet
  • Nu stärks skyddet ytterligare mot hedersrelaterad brottslighet

    I en lagrådsremiss föreslår regeringen att ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår även en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv samt ett nytt verktyg, ett utreseförbud, för att ytterligare stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

  • 300 miljoner till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

    Regeringen har beslutat om ett flertal satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt rör det sig om satsningar på drygt 300 miljoner kronor under 2020.

Så vill regeringen motverka hedersförtryck

I arbetet mot mäns våld mot kvinnor ingår bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska långsiktigt stärka regeringens arbete och prioritera förebyggande arbete.

Innehåll om Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Prenumerera

Totalt 52 träffar.