Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts. Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga statsråd
Åsa Lindhagen
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet
  • Utredning föreslår att det införs ett särskilt hedersbrott

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Ett särskilt hedersbrott. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps.

    På pressträffen medverkade utredaren, riksåklagare Petra Lundh, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Juno Blom, partisekreterare för Liberalerna.

  • Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

    I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det nationella kompetensteam som finns vid Länsstyrelsen i Östergötland ska utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår också en satsning för att öka kompetensen hos yrkesverksamma. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Prenumerera

Totalt 136 träffar.