Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts. Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga statsråd
Åsa Lindhagen
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet
  • Ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet

    Den 1 juli 2020 infördes ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i upp till fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Om ett motiv för brottet har varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. Den 1 juli infördes också ett utreseförbud som ska skydda barn som riskerar att föras utomlands i syfte att utsättas för barnäktenskap eller att könsstympas. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.

    Regeringen har i en proposition till riksdagen lämnat förslag som ska öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet. Riksdagen har behandlat propositionen och förslagen trädde i kraft den 1 juli 2020. Morgan Johansson och Juno Blom presenterade förslagen vid en pressträff i samband med lagrådsremissen.

  • 300 miljoner till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

    Regeringen har beslutat om ett flertal satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt rör det sig om satsningar på drygt 300 miljoner kronor under 2020.

Innehåll om Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Prenumerera

Totalt 129 träffar.