Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts. Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga statsråd
Åsa Lindhagen
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet
  • Regeringen intensifierar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

    Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. Genom beslut om regleringsbreven för 2021 har regeringen fördelat drygt 240 miljoner kronor för arbetet mot våldet samt gett flera myndigheter uppdrag på området. Ett flertal av uppdragen kommer att fokusera på att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck. Därtill har ytterligare 130 miljoner kronor tillförts länsstyrelserna och kommunerna för att stärka arbetet med att motverka våld. Flera satsningar mot våldet är att vänta under 2021 då det finns ytterligare medel avsatta.

  • Utredning föreslår att det införs ett särskilt hedersbrott

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Ett särskilt hedersbrott. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps.

    På pressträffen medverkade utredaren, riksåklagare Petra Lundh, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Juno Blom, partisekreterare för Liberalerna.

Innehåll om Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Prenumerera

Totalt 142 träffar.