Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga statsråd
Åsa Lindhagen
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet
  • Storsatsning för ökad jämställdhet och minskat våld och förtryck

    Regeringen har för 2020 sedan tidigare beräknat 290 miljoner kronor för genomförandet av jämställdhetspolitiken, varav merparten går till insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår nu att det tillförs ytterligare 155 miljoner kronor.

Så vill regeringen motverka hedersförtryck

I arbetet mot mäns våld mot kvinnor ingår bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska långsiktigt stärka regeringens arbete och prioritera förebyggande arbete.

Innehåll om Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Prenumerera

Totalt 42 träffar.