Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts. Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga statsråd
Märta Stenevi
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet
  • Regeringen beviljar SKR medel för utökat jämställdhetsarbete

    Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner 20 miljoner kronor för att främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen. Huvudfokus i arbetet ska vara att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Utredning föreslår att det införs ett särskilt hedersbrott

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Ett särskilt hedersbrott. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps.

    På pressträffen medverkade utredaren, riksåklagare Petra Lundh, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Juno Blom, partisekreterare för Liberalerna.

Innehåll om Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Prenumerera

Totalt 154 träffar.