Foto: Maskot/Folio

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Ansvariga statsråd
Ylva Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
  • Regeringen ger nya uppdrag för arbetsmiljöstrategin

    Arbetet med regeringens arbetsmiljöstrategi har passerat halvtid. Regeringen har högt uppställda mål för arbetsmiljöpolitiken. Nu när strategin går in i andra halvlek har regeringen beslutat om fyra nya uppdrag som tar vidare arbetet. Sedan tidigare har ytterligare uppdrag getts efter att strategin beslutades, bland annat till Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Presskontakt

Om arbetsmiljöstrategin

Foto: Regeringskansliet

Arbetsmiljöstrategin på två minuter

Regeringen höjer ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom denna arbetsmiljöstrategi som utformats kring tre prioriterade områden. Hör arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson berätta om arbetsmiljöstrategin.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Läs arbetsmiljöstrategin som gäller 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet.

Flera personer sitter runt ett långt konferensbord och tittar på statssekreterare Irene Wennemo.
Statssekreterare Irene Wennemo inledde dialogforumet den 23 maj 2018. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dialogforum för arbetsmiljöfrågor

Regeringen har inrättat ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor vid Arbetsmarknadsdepartementet, som en del i arbetsmiljöstrategin som löper under åren 2016-2020. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera åtgärder inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer.

Tre prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin

Foto: Folio Images.

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg.

Foto: Folio Images

Ett hållbart arbetsliv

Människor ska ha möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv måste fortsatta insatser göras för bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Foto: Folio Images.

Psykosocial arbetsmiljö

Insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra möjligheterna för dem med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö och stress.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 73 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida