Fördjupande seminarium om arbetsmiljöstrategin

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Regeringen har överlämnat Skrivelse 2015/16:80 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020till riksdagen. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och statssekreterare Irene Wennemo höll ett fördjupande seminarium om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Presentation

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och statssekreterare Irene Wennemo höll denna presentation under seminariet.

Arbetsmiljöstrategin

Arbetsmiljöstrategin har lämnats till riksdagen i form av en skrivelse.