Tre ministrar framför Rosenbad
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arkitektur och hållbar stadsutveckling

Regeringen har presenterat en ny arkitektur-, form- och designpolitik för hållbara gestaltade livsmiljöer. Det ökade bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om till ett klimatsmart, attraktivt samhälle med människan i centrum. Kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog arbetar gemensamt för att på olika sätt utveckla regeringens politik för gestaltad livsmiljö och hållbara städer. På den här sidan kan du läsa mer om politiken för gestaltad livsmiljö och om vad som är på gång inom arkitektur och hållbar stadsutveckling.

Aktuellt inom politiken

Regeringens arbete för arkitektur och hållbar stadsutveckling

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hållbar gestaltad livsmiljö

Människor i hela landet ska få tillgång till attraktiva boenden och offentliga miljöer av hög kvalitet som förbättrar våra liv och vår vardag. Arkitektur, form och design möjliggör det.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hållbar stadsutveckling

Framtidens städer är levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovation skapas. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras och det är enkelt att leva miljövänligt.

Bostad- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
- Det går att bygga mycket, snyggt och hållbart på samma gång, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hållbart byggande

Det går att bygga mycket, snyggt och hållbart på samma gång. Det gäller bara att det finns vilja, engagemang och kompetens i branschen och hos politiker och tjänstemän på alla nivåer.

Arbetet med att forma politiken

 • Regeringen stärker arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö

  Foto: Andreas Ulvdell/Folio

  Regeringen ger Boverket uppdraget att stärka sitt arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. För genomförande av uppdraget får myndigheten 15 miljoner kronor under 2018.

 • Regeringen utser ny ordförande i Rådet för hållbara städer

  Miljöministern och den nya ordföranden
  Rådets nya ordförande, Monica von Schmalensee, tillsammans med miljöminister Karolina Skog. Foto: Anders Bobert

  I december inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Regeringen utser nu arkitekten Monica von Schmalensee till ny ordförande för rådet. Samtidigt får rådet längre tid på sig för sin första rapportering till regeringen.

 • Alice Bah Kuhnke och Karolina Skog talade på Arkitekturgalan

  Arkitekturgalan
  Statsråden Alice Bah Kuhnke och Karolina Skog talade på Arkitekturgalan. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Den 28 november deltog miljöminister Karolina Skog och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Arkitekturgalan i Stockholm. Ministrarna berättade bland annat att propositionen om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer samt skrivelsen Levande städer kommer överlämnas till riksdagen i början av nästa år.

 • Folkmöte i kulturhuvudstaden Århus om samskapande stadsutveckling

  Alice Bah Kuhnke tittar ut genom fönstret står av en gångväg i glas i alla spektrumets färger.
  Alice Bah Kuhnke blickar ut över Århus från det permanenta konstverket Your Rainbow Panorama av konstnären Olafur Eliasson på konstmuseet ARoS. Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

  Den 16 september deltog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid Nordic City Networks folkmöte i Århus om samskapade stadsutveckling. Medverkade gjorde även Danmarks kulturminister Mette Bock och Middelfarts borgmästare Johannes Lundsfryd.

 • Konst händer – offentlig konst banar väg för en ny kulturell mötesplats

  Ministern står utanför Panncentralen tillsammans med konstnären och lokalt engagerade i Konst händer-projektet.
  Kultur- och demokratiministern utanför Panncentralen i Mellanstaden tillsammans med konstnären och lokalt engagerade i Konst händer-projektet. Foto: Tanja von Brünken/Regeringskansliet

  Den 18 augusti besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Karlskrona och bland annat ett av pilotprojekten inom Konst händer. Projektet utgör ett konkret exempel på hur konst och den konstnärliga processen kan bidra till att skapa offentliga miljöer som utgår från människan.

 • Öppet seminarium om arkitekturpolitiken i Visby

  De tre ministrarna talar på seminariet i Almedalen
  De tre ansvariga ministrarna Alice Bah Kuhnke, Karolina Skog och Peter Eriksson om det pågående arbetet med regeringens kommande politik för och satsningar inom arkitektur och hållbar stadsutveckling. Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

  Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling se ut? Detta lyftes i ett särskilt seminarium i Arkitekturträdgården i Visby onsdagen den 5 juli med de tre ansvariga ministrarna Alice Bah Kuhnke, Karolina Skog och Peter Eriksson.

 • Sverige skriver samarbetsavtal om stadsutveckling med Kina

  Karolina Skog skriver under samarbetsavtalet med Kinas minister för bostäder, stads- och landsbygdsutveckling
  Samarbetsavtalet undertecknades under den resa som Sverige just nu gör i Kina under ledning av statsminister Stefan Löfven. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

  Miljöminister Karolina Skog har undertecknat ett avtal om samarbete inom hållbar stadsutveckling med Kinas ministerium för bostäder, stads- och landsbygdsutveckling.

 • Alice Bah Kuhnke på utställningen ”Den fria leken”

  Alice Bah Kuhnke lyssnar på en presentation av utställningen Den fria leken
  Alice Bah Kuhnke får en rundvisning av curator Katrin Ingelstedt och museichef Karin Levander av utställningen ”Den fria leken” på Västerås konstmuseum. Foto: Tanja von Brünken/Regeringskansliet

  Den 1 juni besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Västerås och bland annat utställningen ”Den fria leken”, som beskriver hur konsten kan bidra till en stadsutveckling som är inkluderande och tillgänglig även för barn.

 • Rundabordssamtal om statlig och offentlig förebildlighet

  Foto: Viktor Holm/Folio

  Den 23 maj anordnades ett rundabordssamtal på Kulturdepartementet i samarbete med Näringsdepartementet, inom ramen för arbetet med den kommande propositionen om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer. Samtalsledare och värdar var statssekreterarna för Kultur- respektive Näringsdepartementen, Per Olsson Fridh och Alf Karlsson.

Röster om arkitektur och hållbar stadsutveckling

 • Jonas Nygren
  Jonas Nygren, förbundschef vid Hyresgästföreningen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  1. Jonas Nygren: Det är viktigt att få med medborgarperspektivet

  - Sverige har en ganska lång historia av att man verkligen har funderat på gestaltning av bra levnadsmiljöer, men jag tycker att vi har tappat bort det lite grann. Det har varit otroligt stort fokus på att bygga och bygga mycket. Därför är det otroligt välkommet att man återigen börjar resonera kring helheten och att man också tydliggör att det handlar om att bygga levande städer och miljöer där människor kan leva och trivas.

 • Rahel Belatchew
  Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt och VD, Belatchew Arkitekter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  2. Rahel Belatchew Lerdell: Arkitektur handlar om att skapa bra förutsättningar för ett gott liv

  - Ur mitt perspektiv är det viktigt att se arkitektur som något nödvändigt och grundläggande när vi bygger och utvecklar våra städer. Vi står inför en väldigt stor samhällsutbyggnad. Nu har vi ett väldigt bra tillfälle att använda arkitektur som ett medel för att skapa attraktiva platser där människor trivs och vill bo kvar. För det är ytterst det arkitektur handlar om - om att skapa bra förutsättningar för ett gott liv, en bra livsmiljö.

 • Magdalena Malm
  Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  3. Magdalena Malm: Offentlig konst kan bidra till att utveckla demokrati i byggprocesser

  - Det finns en hel del system som går att få ut väldigt mycket mer av, till exempel inom vårt område i den offentliga konsten finns organisationer för offentlig konst som jobbar på ett väldigt traditionellt sätt med skulpturer mitt på torget - för att det var så för 80 år sedan när man började jobba med den offentliga konsten. Samtidigt ser man hur konstnärer jobbar med invånarinflytande och kopplar upp sig på civilsamhället på de akuta frågorna, men de har inga plattformar. Om man kunde tänka sig att uppdatera hur man gör hela det arbetet så skulle den offentliga konsten inte bara vara en dekoration utan den skulle verkligen på riktigt kunna bidra till att utveckla demokrati i byggprocesser och förtätningsprojekt.

 • Ola Broms Wessel
  Ola Broms Wessel, arkitekt och VD, Spridd Arkitekter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  4. Ola Broms Wessel: Jag tror det handlar om att se mer på våra möjligheter än på våra problem

  - Jag tror att vi skulle behöva hitta medel till att och exempel på hur dialogsituationen med många små underifrånperspektiv kan få en reell betydelse i nya storskaliga projekt. Jag tror att det är viktigt från statligt, kommunalt och offentligt håll att gå före och visa hur man kan handla upp på nya sätt, där det är nya typer av kriterier som är grunden för upphandling - som också handlar om hur områden används över tid.

 • Stina Nilimaa Wickström
  Stina Nilimaa Wickström, ordförande, Svensk Form och vice president product design, Volvo Group. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  5. Stina Nilimaa Wickström: Mötet med medborgarna sker mer och mer digitalt

  - Design har en delmängd i liknande aspekter som arkitekturen, genom de artefakter som oftast är en del av arkitekturlösningarna, men det jag speciellt vill trycka på är designprocessen som sådan och hur den är ett viktigt instrument i mötet mellan medborgarna och samhället. Då gäller det inte bara i de gemensamma fysiska rummen utan också i de digitala.

 • Tobias Olsson
  Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  6. Tobias Olsson: Det finns något för varje minister inom den nya politiken för arkitektur

  - Jag hoppas att regeringen tar hand om det breda perspektivet – inte bara det faktum att det är tre statsråd som samarbetar kring politiken - utan att se att det faktiskt finns möjlighet att involvera ännu fler ministrar. Att se det som regeringens politik och ha det breda angreppssättet tror jag är jätteviktigt.

 1. 1 Jonas Nygren: Det är viktigt att få med medborgarperspektivet
 2. 2 Rahel Belatchew Lerdell: Arkitektur handlar om att skapa bra förutsättningar för ett gott liv
 3. 3 Magdalena Malm: Offentlig konst kan bidra till att utveckla demokrati i byggprocesser
 4. 4 Ola Broms Wessel: Jag tror det handlar om att se mer på våra möjligheter än på våra problem
 5. 5 Stina Nilimaa Wickström: Mötet med medborgarna sker mer och mer digitalt
 6. 6 Tobias Olsson: Det finns något för varje minister inom den nya politiken för arkitektur

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 52 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida