Jonas Nygren om vikten att bygga levande städer och miljöer

"Sverige har en ganska lång historia av att man verkligen har funderat på gestaltning av bra levnadsmiljöer, men jag tycker att vi har tappat bort det lite grann. Det har varit otroligt stort fokus på att bygga och bygga mycket. Därför är det otroligt välkommet att man återigen börjar resonera kring helheten och att man också tydliggör att det handlar om att bygga levande städer och miljöer där människor kan leva och trivas." Det säger Jonas Nygren, förbundschef vid Hyresgästföreningen.

Bakgrund

Den 7 mars samlades ett tjugotal representanter från både näringsliv, stat, kommun, civilsamhälle, akademi och branschorganisationer för att reflektera över statens insatser på arkitektur, form och designområdet.

I sex intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en ny politik för hållbara gestaltade livsmiljöer.