Magdalena Malm om den offentliga konsten och demokratin

"Det finns en hel del system som går att få ut väldigt mycket mer av, till exempel inom vårt område i den offentliga konsten finns organisationer för offentlig konst som jobbar på ett väldigt traditionellt sätt med skulpturer mitt på torget - för att det var så för 80 år sedan när man började jobba med den offentliga konsten" säger Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd.

"Samtidigt ser man hur konstnärer jobbar med invånarinflytande och kopplar upp sig på civilsamhället på de akuta frågorna, men de har inga plattformar. Om man kunde tänka sig att uppdatera hur man gör hela det arbetet så skulle den offentliga konsten inte bara vara en dekoration utan den skulle verkligen på riktigt kunna bidra till att utveckla demokrati i byggprocesser och förtätningsprojekt", fortsätter Magdalena Malm.

Bakgrund

Den 7 mars samlades ett tjugotal representanter från både näringsliv, stat, kommun, civilsamhälle, akademi och branschorganisationer för att reflektera över statens insatser på arkitektur, form och designområdet.

I sex intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en ny politik för hållbara gestaltade livsmiljöer.