Ola Broms Wessel om små perspektiv på storskaliga projekt

"Jag tror att vi skulle behöva hitta medel till att och exempel på hur dialogsituationen med många små underifrånperspektiv kan få en reell betydelse i nya storskaliga projekt. Jag tror att det är viktigt från statligt, kommunalt och offentligt håll att gå före och visa hur man kan handla upp på nya sätt, där det är nya typer av kriterier som är grunden för upphandling - som också handlar om hur områden används över tid." Det säger Ola Broms Wessel, arkitekt och VD, Spridd Arkitekter.

Bakgrund

Den 7 mars samlades ett tjugotal representanter från både näringsliv, stat, kommun, civilsamhälle, akademi och branschorganisationer för att reflektera över statens insatser på arkitektur, form och designområdet.

I sex intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en ny politik för hållbara gestaltade livsmiljöer.