Rahel Belatchew om vad arkitektur ytterst handlar om

"Ur mitt perspektiv är det viktigt att se arkitektur som något nödvändigt och grundläggande när vi bygger och utvecklar våra städer. Vi står inför en väldigt stor samhällsutbyggnad. Nu har vi ett väldigt bra tillfälle att använda arkitektur som ett medel för att skapa attraktiva platser där människor trivs och vill bo kvar. För det är ytterst det arkitektur handlar om - om att skapa bra förutsättningar för ett gott liv, en bra livsmiljö." Det säger Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt och VD, Belatchew Arkitekter.

Bakgrund

Den 7 mars samlades ett tjugotal representanter från både näringsliv, stat, kommun, civilsamhälle, akademi och branschorganisationer för att reflektera över statens insatser på arkitektur, form och designområdet.

I sex intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en ny politik för hållbara gestaltade livsmiljöer.