Stina Nilimaa Wickström om designprocessen i mötet med samhället

"Design har en delmängd i liknande aspekter som arkitekturen, genom de artefakter som oftast är en del av arkitekturlösningarna, men det jag speciellt vill trycka på är designprocessen som sådan och hur den är ett viktigt instrument i mötet mellan medborgarna och samhället. Då gäller det inte bara i de gemensamma fysiska rummen utan också i de digitala." Det säger Stina Nilimaa Wickström, ordförande, Svensk Form och vice president product design, Volvo Group.

Bakgrund

Den 7 mars samlades ett tjugotal representanter från både näringsliv, stat, kommun, civilsamhälle, akademi och branschorganisationer för att reflektera över statens insatser på arkitektur, form och designområdet.

I sex intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en ny politik för hållbara gestaltade livsmiljöer.