Tobias Olsson om vikten av breddad rekrytering till arkitekturskolorna

"Jag hoppas att regeringen tar hand om det breda perspektivet - inte bara det faktum att det är tre statsråd som samarbetar kring politiken - utan att se att det faktiskt finns möjlighet att involvera ännu fler ministrar. Att se det som regeringens politik och ha det breda angreppssättet tror jag är jätteviktigt" säger Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.


"Man måste tänka på både kort och lång sikt. Det finns flera saker som regeringen kan slå till med nu i år och under den här mandatperioden. Allt från att stärka kommunernas roll till att se över Boverkets och ArkDes roller. Att jobba med breddad rekrytering till skolorna. Det finns också flera långsiktiga aspekter som måste in och det är bland annat kompetensförsörjningen över tid. Just nu har vi alldeles för få arkitekter i Sverige", fortsätter Tobias Olsson.

Bakgrund

Den 7 mars samlades ett tjugotal representanter från både näringsliv, stat, kommun, civilsamhälle, akademi och branschorganisationer för att reflektera över statens insatser på arkitektur, form och designområdet.

I sex intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en ny politik för hållbara gestaltade livsmiljöer.