Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Förändrad klagomålshantering kan göra att lärare och rektorers arbetsbörda minskar

    Lektion i klassrum - en elev räcker upp handen.
    Lärare och elever på Sätraskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

    Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utreda klagomålshanteringen i skolväsendet och ta fram rekommendationer för att fler ärenden ska hanteras av huvudmannen. Utredningen ska bland annat leda till att lärares och rektorers dokumentation ska minska och att elever ska få hjälp snabbare.

  • Anna Ekström tog emot utredning om en mer likvärdig skola

    Den 27 april överlämnade Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hölls en pressträff. På grund av det rådande läget deltog regeringens särskilda utredare Björn Åstrand via videolänk.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

Prenumerera

Totalt 1467 träffar.