Foto: Catianne Tijerina / UN Photo

Sveriges arbete med barn och väpnad konflikt

Över 350 miljoner barn påverkas i dag på olika sätt av väpnade konflikter runt om i världen. Uppmärksamheten kring, och skyddet av, barn och väpnade konflikter måste ökas. Sverige har därför beslutat att använda sitt internationella engagemang för att ge frågan ökad belysning och uppmärksamhet.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
Foto: Cia Pak / UN Photo

Det här är FN:s säkerhetsråd

Säkerhetsrådet är ett av FN:s sex huvudorgan och har ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet enligt FN-stadgans artikel 24. Säkerhetsrådets beslut är bindande för alla FN:s 193 medlemsstater.

Foto: Catianne Tijerina / UN Photo

FN:s arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt

FN:s särskilda grupp hanterar rapporter om övergrepp mot barn påverkade av väpnad konflikt.

Foto: Mark Garten / UN Photo

FN:s särskilda representant

Generalsekreterarens särskilda representant för barn och väpnad konflikt är FN:s främsta företrädare för beskyddandet och välbefinnandet för barn drabbade av väpnad konflikt.

Innehåll om barn och väpnad konflikt

Prenumerera

Totalt 21 träffar.