Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

  • Fem myndigheter får i uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld

    Vuxna och barn som utsätts för våld av närstående kan uppleva många hinder för att berätta om utsattheten och söka stöd. Regeringen beslutade därför idag att ge fem myndigheter - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen - i uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld.

  • Kunskapslyftet för barnets rättigheter utvidgas till att omfatta fler myndigheter

    Barnombudsmannen har sedan 2017 i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner och landsting i deras arbete med den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i respektive verksamheter – det så kallade Kunskapslyftet för barnets rättigheter. Våren 2019 utvidgade regeringen satsningen till att omfatta tolv myndigheter istället för tio. Regeringen har nu beslutat att utvidga satsningen ytterligare så att den kommer att omfatta 16 myndigheter. Länsstyrelserna ges även i uppdrag att stödja arbetet med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 513 träffar.