Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara på barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

Fem barn håller om varandra och går framåt i en skolkorridor.
Foto: Folio Foto: Folio

Barnkonventionens väg mot svensk lag

Den 15 mars beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Den nya lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

Lena Hallengren
Lena Hallengren har utsetts till barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lena Hallengren ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Lena Hallengren utsågs den 8 mars till ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Lena Hallengren var biträdande utbildningsminister, med ansvar för förskola, ungdomsfrågor och vuxnas lärande mellan 2002 till 2006.

Tonårspojke i skolan.
Ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga ska bildas inom Socialstyrelsen från och med den 1 april 2017. Foto: Folio

Informationsinsats om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick i uppdrag att i samverkan med UMO, ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga. Resultatet blev Youmo - en vägledning som finns på sex olika språk.

Foto: Folio

Ökad kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När det gäller betydelsen för barn och unga av rättigheterna, ska expertstöd ges av Barnombudsmannen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 467 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida