Fem barn står och håller om varandra
Foto: Folio

Barnkonventionens väg mot svensk lag

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Aktuellt inom barnkonventionens väg mot svensk lag

Tre barn leker med en skateboard
Foto: Folio Foto: Folio

Till dig som är barn. Frågor och svar om den nya lagen.

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter. Det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen om beslut som rör barn.

Tonåringar står på rad i skolan
Foto: Folio Foto: Folio

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om propositionen som handlar om inkorporering av FN:s barnkonvention till svensk lag.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Ta del av propositionen för en inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Regeringen överlämnade lagförslaget till riksdagen den 19 mars 2018.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Kartläggning av hur svensk lagstiftning överensstämmer med konventionen

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare, Anders Hagsgård, att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.

Foto: Folio

Vägledning och kunskapslyft

En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas tas fram. Barnombudsmannen har också i uppdrag att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting inom ramen för Kunskapslyftet som pågår 2017-2019.

Innehåll om barnkonventionens väg mot svensk lag

Prenumerera

Totalt 10 träffar.