Fem barn står och håller om varandra
Foto: Folio

Barnkonventionens väg mot svensk lag

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Aktuellt inom barnkonventionens väg mot svensk lag

Tre barn leker med en skateboard
Foto: Folio Foto: Folio

Till dig som är barn. Frågor och svar om den nya lagen.

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter. Det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen om beslut som rör barn.

Tonåringar står på rad i skolan
Foto: Folio Foto: Folio

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om propositionen som handlar om inkorporering av FN:s barnkonvention till svensk lag.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Ta del av propositionen för en inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Regeringen överlämnade lagförslaget till riksdagen den 19 mars 2018.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Kartläggning av hur svensk lagstiftning överensstämmer med konventionen

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare, Anders Hagsgård, att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.

Foto: Folio

Vägledning och kunskapslyft

En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas tas fram. Barnombudsmannen har också i uppdrag att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting inom ramen för Kunskapslyftet som pågår 2017-2019.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 10 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Rapportering till FN fokus när barnrättsdelegationen samlades

  Anders Hagsgård och Karin Åhman, båda utredare för utredningar kopplade till inkorporeringen av barnkonventionen till svensk lag.

  Den 6 november samlades Barnrättsdelegationen på Socialdepartementet. Temat var Sveriges rapportering till FN:s barnrättskommitté år 2020. Vid mötet gav även de två utredarna, som arbetar med utredningarna kopplade till inkorporeringen av barnkonventionen, en lägesbeskrivning av sitt arbete.

  Rapportering till FN fokus när barnrättsdelegationen samlades
 • En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas

  Regeringen presenterade i propositionen (2017/18:186) Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter att en vägledning som kan utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen bör tas fram. Syftet med vägledningen är att öka kunskaperna om konventionen för att säkerställa att barnets rättigheter tas tillvara i rättstillämpningen.

  En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas
 • Konventionen om barnets rättigheter (svenska)

  Skriften innehåller den reviderade svenska översättningen av FN:s konvention om barnets rättigheter. Texten är ett utdrag från proposition 2017/18:186.

  Konventionen om barnets rättigheter (svenska)
 • Barnminister Lena Hallengrens tal vid Barnrättsdagarna i Örebro

  Målet för regeringens barnrättspolitik är att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet. Sverige ska vara ett av världens bästa länder att växa upp i!, sade barnminister Lena Hallengren i sitt avslutningsanförande på Barnrättsdagarna i Örebro den 25 april. Det talade ordet gäller.

  Barnminister Lena Hallengrens tal vid Barnrättsdagarna i Örebro
 • Barnkonventionen som lag -vad innebär det i praktiken?

  Statssekreterare Pernilla Baralt, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och barnminister Lena Hallengren

  Den 15 mars beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Vid ett seminarium i Rosenbad den 19 mars belystes vad förändringen innebär för olika verksamheter. Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade. Det var även två panelsamtal, en med representanter för myndigheter och organisationer, samt en panel med politiker. Se bilder, film med intervjuer och webbsändning i sin helhet nedan.

  Barnkonventionen som lag -vad innebär det i praktiken?
 • Frågor och svar om lagförslag om barnkonventionen

  Regeringen har beslutat om en proposition för göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

  Frågor och svar om lagförslag om barnkonventionen
 • Frågor och svar om lagförslag om barnkonventionen (barnanpassat)

  Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn.

  Frågor och svar om lagförslag om barnkonventionen (barnanpassat)
 • Nytt lagförslag om barnkonventionen

  Den 15 mars beslutar regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. För att barnkonventionen ska få större genomslag föreslår regeringen också en vägledning, ett kunskapslyft och ett fortsatt systematiskt transformeringsarbete.

  Nytt lagförslag om barnkonventionen
 • Nytt lagförslag om barnkonventionen beslutas

  Den 15 mars beslutar regeringen om en proposition där det föreslås att barnkonventionen blir svensk lag. För att barnkonventionen ska få genomslag presenterar regeringen också en vägledning, ett kunskapslyft och ett fortsatt systematiskt transformeringsarbete.

  Nytt lagförslag om barnkonventionen beslutas
 • Barnminister Lena Hallengren presenterar barnkonventionen på skola

  Regeringen vill göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Med anledning av detta besöker barnminister Lena Hallengren Rålambshovsskolan i Stockholm för att träffa barn, berätta vad lagen kommer att innebära för barns rättigheter samt svara på medias frågor.

  Barnminister Lena Hallengren presenterar barnkonventionen på skola