Boende och byggande i statens budget

Boende och byggande omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Bostadspolitisk utveckling
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
1:4 Boverket
1:6 Lantmäteriet
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
1:11 Innovativt och hållbart byggande

Boende och byggande i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Kontakt

Budgetenheten, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.