Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

I en folkomröstning den 23 juni 2016 röstade väljarna i Storbritannien med 52 procents majoritet ja till att lämna Europeiska unionen. Storbritannien är den första medlemsstat som har anmält sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med det förfarande som finns beskrivet i artikel 50 i EU-fördraget.

Den 29 mars 2017 ansökte britterna om utträde ur EU och förhandlingarna om villkoren för utträdet inleddes. Storbritannien förväntas lämna EU två år efter ansökan, det vill säga den 30 mars 2019.

På den här sidan finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexit. Här beskrivs bland annat viktiga sakfrågor för Storbritanniens utträde, hur Sverige och övriga medlemsländer i EU behöver förbereda sig med anledning av brexit samt information om aktuella seminarier.

Britain + exit = Brexit

Theresa May och Stefan Löfven vid en presskonferens.
Theresa May och Stefan Löfven vid en presskonferens. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Så arbetar regeringen med brexit

Brexit får stor betydelse för Sverige, både för medborgare och näringsliv. Det engagerar regeringen och alla departementen i Regeringskansliet. Även myndigheterna har en viktig roll att spela.

Sara Johannesson som är rättslig rådgivare sitter i en sal med en skylt som det står Sverige på framför sig.
Sara Johannesson företräder Sverige i den rådsarbetsgrupp som tillsatts särskilt för förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Här behandlas processens olika delar innan de går vidare till ambassadörs- och ministernivå. Sara Johannesson är rättslig rådgivare och brexitdelegat vid Sveriges EU-representation och utsänd av Utrikesdepartementet. Foto: EU-representationen

Så arbetar Regeringskansliet med brexit

Brexit är en EU-fråga av övergripande karaktär och arbetet i Regeringskansliet leds och samordnas från Statsrådsberedningen.

Foto: Regeringskansliet

Så går förhandlingen om brexit till

Det brittiska utträdet ska ske i ordnade former. Villkoren ska man komma överens om i en förhandling där EU företräds av en gemensam förhandlare som agerar på grundval av ett gemensamt mandat.

De viktigaste sakfrågorna för utträdet

De viktigaste sakfrågorna i den första etappen av förhandlingen var EU-medborgarnas rättigheter, den irländska frågan och den ekonomiska uppgörelsen.

De framtidsinriktade frågorna i den andra etappen

Parterna är överens om att det behövs en övergångsperiod som länkar från det brittiska EU-medlemskapet till den nya förbindelsen. De ska också lägga fast ramar och villkor för den framtida förbindelse som ska förhandlas efter det att Storbritannien lämnat EU.

Beredskap med anledning av brexit

De förändringar som Storbritanniens utträde innebär förbereds av EU och medlemsländerna.

Arbetsgruppen för förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50 i EU-fördraget

Arbetsgruppen för förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50 i EU-fördraget förbereder och genomför förhandlingarna med Storbritannien med hänsyn till ramarna för dess framtida förbindelser med EU.

Viktiga länkar

Här hittar du länkar till bland annat EU-representationen i Bryssel, Sveriges ambassad i London och mer information på Europeiska rådets webbplats. Här finns också kommissionens frågor och svar om rättigheter för medborgare i EU-27 och i Storbritannien efter brexit.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 144 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida