Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

I en folkomröstning den 23 juni 2016 röstade väljarna i Storbritannien med 52 procents majoritet ja till att lämna Europeiska unionen. Storbritannien är den första medlemsstat som har anmält sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med det förfarande som finns beskrivet i artikel 50 i EU-fördraget.

Den 29 mars 2017 ansökte britterna om utträde ur EU och förhandlingarna om villkoren för utträdet inleddes. Storbritannien förväntas lämna EU två år efter ansökan, det vill säga den 30 mars 2019.

På den här sidan finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexit. Här beskrivs bland annat viktiga sakfrågor för Storbritanniens utträde, hur Sverige och övriga medlemsländer i EU behöver förbereda sig med anledning av brexit samt information om aktuella seminarier.

Britain + exit = Brexit

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde träffade svenska företag och näringslivs- och fackorganisationer. Foto: Regeringskansliet

Förberedelser för det brittiska utträdet och beredskapsplanering för ett avtalslöst scenario

Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar och det är nödvändigt att alla berörda aktörer förbereder sig för detta. Förhandlingsprocessen mellan EU och UK är inriktad på att avslutas under hösten, i god tid före utträdet den 30 mars 2019.

En grupp unga människor sitter runt ett bord och arbetar i datorer.
Studenter vid Hyper Island. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Här finns information om vad brexit kommer att innebära för de särskilt berörda medborgarna. Det vill säga de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och de britter som bor i Sverige eller i övriga EU27.

Theresa May och Stefan Löfven står bredvid varandra. I bakgrunden syns den brittiska och den svenska flaggan samt EU-flaggan.
Theresa May och Stefan Löfven vid en presskonferens i Stockholm i samband med att May besökte Sverige. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka företag som handlar med Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden. Näringslivet måste följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för alla tänkbara utfall. Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på ett utträdesavtal som bland annat innehåller bestämmelser om en övergångsperiod som löper fram till utgången av 2020. Ett avtalslöst utträde kan dock inte uteslutas.

Så arbetar regeringen med brexit

Brexit får stor betydelse för Sverige, både för medborgare och näringsliv. Det engagerar regeringen och alla departementen i Regeringskansliet. Även myndigheterna har en viktig roll att spela.

Så arbetar Regeringskansliet med brexit

Brexit är en EU-fråga av övergripande karaktär och arbetet i Regeringskansliet leds och samordnas från Statsrådsberedningen.

Så går förhandlingen om brexit till

Det brittiska utträdet ska ske i ordnade former. Villkoren ska man komma överens om i en förhandling där EU företräds av en gemensam förhandlare som agerar på grundval av ett gemensamt mandat.

De viktigaste sakfrågorna för utträdet

De viktigaste sakfrågorna i den första etappen av förhandlingen var EU-medborgarnas rättigheter, den irländska frågan och den ekonomiska uppgörelsen.

De framtidsinriktade frågorna i den andra etappen

Parterna är överens om att det behövs en övergångsperiod som länkar från det brittiska EU-medlemskapet till den nya förbindelsen. De ska också lägga fast ramar och villkor för den framtida förbindelse som ska förhandlas efter det att Storbritannien lämnat EU.

Arbetsgruppen för förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50 i EU-fördraget

Arbetsgruppen för förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50 i EU-fördraget förbereder och genomför förhandlingarna med Storbritannien med hänsyn till ramarna för dess framtida förbindelser med EU.

Viktiga länkar

Här hittar du viktiga länkar till bland annat EU-representationen i Bryssel, Sveriges ambassad i London och mer information på Europeiska rådets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 157 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida