Beredskapsarbete för att hantera en no deal

Uppdaterad

Regeringen i samarbete med berörda myndigheter bedriver beredskapsarbete för att möta allvarliga konsekvenser om Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. Det handlar om att identifiera, planera och genomföra de åtgärder som krävs för att hantera effekter av ett sådant scenario.

Syftet med åtgärderna är att hantera allvarliga konsekvenser under en begränsad tid. Det handlar alltså inte om att omhänderta alla konsekvenser eller att ersätta ett utträdesavtal.

Ändringar i svenska regelverk för att hantera ett avtalslöst utträde

En del av beredskapsarbetet består i att ändra svenska regler. Här finns ytterligare information om de författningsändringar som har beslutats med anledning av brexit:

Regeländringar för att hantera brexit

En hel del görs av EU

En väsentlig del av beredskapsplaneringen sker inom EU. EU-kommissionen har en särskilt viktig roll att spela genom att föreslå ny lagstiftning, ge vägledning på relevanta områden och att samordna planering och genomförande av insatser. Inom kommissionen ligger ansvaret hos generalsekretariatet som står för den övergripande samordningen av kommissionens arbete.

Kommissionen har samlat information om sitt förberedande arbete på sin webbplats. Sidan innehåller bland annat en lista över alla de regelförändringar som har föreslagits och beslutats för att hantera det brittiska utträdet, tekniska tillkännagivanden om juridiska och praktiska konsekvenser samt en länksamling till samtliga EU-medlemsstaters brexitinformation. 

Samlad information om förberedelser inför brexit på EU-kommissionens webbplats 

Alla måste förbereda sig

Samtliga berörda aktörer behöver förbereda sig för brexit. Det innefattar, förutom EU, medlemsstaterna, regeringen och myndigheter, även organisationer, näringsliv, med flera.

Regeringen uppmanar alla att löpande hålla sig uppdaterade om den senaste informationen.

För de särskilt berörda medborgarna, nämligen svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien samt britter bosatta i Sverige och andra EU-medlemsstater, finns information och länkar här:

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Nedan finns ytterligare information och länkar till de företag som berörs – de som handlar med Storbritannien eller på annat sätt påverkas av det brittiska deltagandet i den inre marknaden.

Vad betyder brexit för näringslivet?

Regeringen bedömer löpande utvecklingen

Med hänsyn till osäkerheten om det framtida förhållandet till Storbritannien är det för närvarande svårt att ge några besked. Regeringen bedömer löpande utvecklingen och kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges.