EU-medborgarnas rättigheter i samband med brexit

Medborgare i EU som bosatt sig i Storbritannien och de britter som lever i något av de övriga medlemsländerna ska få klarhet i vad som gäller vid det brittiska utträdet från EU.

Alla som är bosatta inom EU berörs av brexit. De personer som avses med den specifika frågan om medborgarnas rättigheter i utträdesförhandlingen är de över tre miljoner medborgare från övriga medlemsstater, varav hundratusen svenskar, som finns i Storbritannien och de över en miljon brittiska medborgare som bor i någon av de övriga 27 medlemsstaterna.

Fram till den dag Storbritannien lämnar EU gäller den status och de rättigheter som följer av EU-rätten. Det handlar om människor som är anställda, egenföretagare, studenter och pensionärer och deras familjemedlemmar. Medborgare från länder utanför EU som har uppehållstillstånd inom EU och flyktingar påverkas också.

Utträdet påverkar vardagen

För alla dessa människor kommer Storbritanniens utträde att gripa in i det dagliga livet. De behöver klarhet om vad som ska gälla den dag Storbritannien lämnar unionen. Avsikten med den principlösning som parterna kommit överens om är att deras situation ska förändras så litet som möjligt. Det nya avtalet ska gälla ömsesidigt för brittiska medborgare som bor eller arbetar i ett EU-land, eller har gjort det tidigare, och för EU-medborgare som bor eller arbetar i Storbritannien, eller har gjort det tidigare. Avtalet ska ge rättssäkerhet, vara transparent och administrativt genomförbart.

Sociala förmåner

De rättigheter som berörs är framförallt förmåner som normalt ingår i ett lands sociala trygghetssystem, till exempel sjukpenning, pensioner och förmåner inom hälso- och sjukvården. Sådana förmåner regleras inom EU i de olika medlemsländerna, men samordnas av ett omfattande system av EU-regler så att du normalt kan ta dem med dig när du utnyttjar sin rätt att röra sig i EU. Den rätt för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar att fritt röra sig och bosätta sig i andra medlemsstater (uppehållsrätt) aktualiseras också.

Som EU-medborgare har du när du arbetar särskilda rättigheter som tillträde till arbetsmarknaden, rätten till anställning och likabehandling vad gäller till exempel sociala och skattemässiga förmåner, viss utbildning, tillgång till bostad, arbetstagares kollektiva rättigheter med mera. Även rätten att starta och utöva verksamhet som egenföretagare påverkas av brexit liksom möjligheterna att få sina utbildningsbevis och yrkeskvalifikationer erkända.

Efter brexit

Utträdesavtalet kommer alltså att omfatta dem som redan vid det brittiska utträdet hade utnyttjat sin rätt att bosätta sig i ett annat EU-land än sitt eget. Det gäller alltså inte vilka rättigheter svenskar och andra EU-medborgare i allmänhet ska ha i Storbritannien efter utträdet och vice versa. Den allmänna omfattningen av sådana rättigheter kan komma att behandlas i diskussionen om ramarna för den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. En slutlig reglering av den frågan hör dock hemma i avtal om framtida förbindelser som kan förhandlas och ingås först sedan Storbritannien lämnat EU.