EU:s framtida relation med Storbritannien

Uppdaterad

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och då inträdde den övergångsperiod som löper till slutet av 2020. När övergångsperioden löper ut är det tänkt att den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska ta vid.

Paula Carvalho Olovsson samtalar med deltagare i ett möte.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Inriktningen hos den brittiska regeringen är att man inte vill förlänga övergångsperioden. Förutsatt att denna ståndpunkt ligger fast finns endast elva månader för att få den framtida relationen på plats. I så fall förväntas att förhandlingen under 2020 fokuserar på några kärnområden som till exempel ett grundläggande frihandelsavtal, avtal på säkerhetsområdet samt regler för styrning och tvistlösning.

En del av de frågor som man inte kommer överens om innan övergångsperiodens slut kommer behöva hanteras genom tillfälliga åtgärder.

Med hänsyn till den mycket korta tiden som står till buds är det osäkert exakt vilka delar av den framtida relationen som kommer att hinna komma på plats innan övergångsperioden löper ut. Berörda parter uppmanas att hålla sig uppdaterade och vidta nödvändiga förberedelser.

Utgångspunkt för förhandlingen: Förklaringen om den framtida relationen 

Grunderna för den framtida förhandlingen är den gemensamma politiska förklaring som parterna har kommit överens om. Texten, som inte är rättsligt bindande, sammanfattar vad man ser framför sig ska utgöra den framtida relationen. Den består av 141 punkter uppdelat på sex huvudsakliga områden:

1. Introduktion: Anger grundläggande målsättningar med mera.

2. Utgångspunkten för samarbetet: Fastslår de gemensamma värden och områden av gemensamt intresse med mera som ska utgöra grund för relationen.

3. Ekonomiskt partnerskap: Anger ambitionen inom ett antal olika områden: varor; tjänster och investeringar; finansiella tjänster; digitala frågor; kapitalrörelser och betalningar; immaterialrätt och offentlig upphandling; mobilitet; transport, energi, fiskemöjligheter, globalt samarbete samt gemensamma spelregler för öppen och rättvis konkurrens.

4. Säkerhetspartnerskap: Avhandlar ambitionen för samarbeten rörande inre och yttre säkerhet.

5. Institutionella och andra horisontella arrangemang: Preciserar strukturen för förbindelsen och huvudbeståndsdelar i en kommande tvistlösningsmekanism.

6. Processen framåt: Siktet inställs på att den framtida relationen är på plats vid utgången av 2020.

Här kan du ta del av den politiska förklaringen:

Den politiska förklaringen om den framtida relationen på Eur-lexs webbplats