Om läget i brexitprocessen – information och pressträffar

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen bedömer löpande utvecklingen och kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges. Här hittar du information om regeringens senaste bedömning av läget.

Stefan Löfven framför mikrofoner och journalister.
Statsminister Stefan Löfven intervjuas av journalister i samband med ett toppmöte i Europeiska rådet. Foto: Europeiska unionen

Om läget den 13 december 2019

I och med parlamentsvalet i Storbritannien den 12 december, där det konservativa partiet fick en klar majoritet av platserna i underhuset, har risken för ett avtalslöst utträde avsevärt reducerats. Premiärminister Boris Johnsons vallöfte har varit att få utträdet avklarat och han förväntas inom kort förelägga det nyvalda parlamentet utträdesavtalet som EU och Storbritannien kom överens om i oktober.

När avtalet godkänts av det brittiska parlamentet kommer Europaparlamentet att avsluta sin godkännandeprocess och det blir sedan rådet som ingår avtalet på EU:s vägnar. 

Om allt går som förväntat kommer Storbritannien att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020.

I så fall inträder en övergångsperiod som löper till slutet av 2020. Under denna period är det tänkt att centrala delar av den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska förhandlas.

Om läget den 30 oktober 2019

Europeiska rådet enades den 29 oktober om en tredje förlängning av tidsfristen för det brittiska utträdet. Beslutet fattades genom skriftlig procedur.

Tidsfristen gäller längst till och med den 31 januari 2020. Den är flexibel så att när båda parter slutfört sina ratificeringsförfaranden, sker utträdet den första dagen i nästföljande månad.

Osäkerheten om det brittiska utträdet består och risken för ett avtalslöst utträde är tydlig. Arbetet för att förbereda ett sådant utfall är alltjämt en nödvändig del av brexitarbetet.

Den svenska regeringens och EU-sidans engagemang för ett ordnat utträde förblir helhjärtat, eftersom ett avtalslöst utträde är ett synnerligen dåligt sätt att möta de utmaningar som utträdet innebär. Det skulle också lägga en mycket dålig grund för den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Om läget den 17 oktober 2019

Statsminister Stefan Löfven kommenterar läget i brexitprocessen under Europeiska rådet i Bryssel den 17-18 oktober 2019. 

Om läget den 28 augusti 2019

Regeringen bedömer att risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal har ökat. För att möta de allvarligaste konsekvenserna av ett avtalslöst utträde har regeringen vidtagit en rad insatser som stärker Sveriges beredskap. Vid en pressträff redogjorde EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson för Sveriges förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU: 

Om läget den 11 april 2019

Europeiska rådet enades den 10 april om en andra förlängning av tidsfristen för det brittiska utträdet.

Tidsfristen gäller nu längst till och med den 31 oktober 2019. Den är flexibel så att ett godkännande av utträdesavtalet innebär att utträdet sker den första dagen i nästföljande månad.

Storbritannien är skyldigt att arrangera val till Europaparlamentet om utträdesavtalet inte godkänts till den 22 maj. Om så ändå inte sker kommer Storbritannien att lämna EU den 1 juni.  

Osäkerheten om det brittiska utträdet består och risken för ett avtalslöst utträde är tydlig. Arbetet för att förbereda ett sådant utfall är alltjämt en nödvändig del av brexitarbetet.

Den svenska regeringens och EU-sidans engagemang för ett ordnat utträde förblir helhjärtat, eftersom ett avtalslöst utträde är ett synnerligen dåligt sätt att möta de utmaningar som utträdet innebär. Det skulle också lägga en mycket dålig grund för den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.
 

Om läget den 5 april 2019

EU-minister Hans Dahlgren kommenterar brexitläget den 5 april 2019.

Om läget den 30 januari 2019

Den 15 januari röstade underhuset i det brittiska parlamentet med stor marginal nej till att godkänna det framförhandlade utträdesavtalet. Det innebar ett bakslag i processen för ett ordnat brittiskt utträde. Det innebär inte att processen avslutas.

Vid en ny omröstning den 29 januari gav underhuset stöd till att den s.k. reservlösningen i protokollet om Irland/Nordirland borde ersättas med alternativa arrangemang. Premiärminister May förväntas därför inom kort ta upp frågan med EU-sidan. Utträdesavtalet ska enligt den tidplan som angivits bli föremål för ny behandling i det brittiska parlamentet i mitten av februari.  


Den svenska regeringens och EU-sidans engagemang för ett ordnat utträde förblir helhjärtat, eftersom ett avtalslöst utträde är ett synnerligen dåligt sätt att möta de utmaningar som utträdet innebär. Det skulle också lägga en mycket dålig grund för den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Det oklara läget gör emellertid att risken för ett utträde utan avtal förblir tydlig. Arbetet för att förbereda ett sådant utfall är alltjämt en nödvändig del av brexitarbetet.

Om läget den 16 januari 2019

Den 15 januari röstade underhuset i det brittiska parlamentet med stor marginal nej till att godkänna det framförhandlade utträdesavtalet. Det innebar ett bakslag i processen för ett ordnat brittiskt utträde. Det innebär inte att processen avslutas. Den svenska regeringens och EU-sidans engagemang för ett ordnat utträde förblir helhjärtat, eftersom ett avtalslöst utträde är ett synnerligen dåligt sätt att möta de utmaningar som utträdet innebär. Det skulle också lägga en mycket dålig grund för den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Det inträffade gör emellertid risken för ett utträde utan avtal än mer tydlig och arbetet för att förbereda ett sådant utfall förblir därför en nödvändig del av brexitarbetet