Regeländringar för att hantera brexit

Uppdaterad

En viktig del av beredskapsarbetet för ett avtalslöst utträde består i att genomföra nödvändiga regeländringar, i såväl EU-lagstiftning som svenska författningar.

På EU-kommissionens sida om förberedelsearbetet finns en lista över alla de regelförändringar som har föreslagits för att hantera det brittiska utträdet.

EU-kommissionens lista över lagstiftningsinitiativ för att hantera brexit

De svenska författningsändringar som förbereds listas nedan under respektive ansvarigt departement.

Justitiedepartementet

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Näringsdepartementet

Finansdepartementet