Regeländringar för att hantera brexit

Uppdaterad

En viktig del av beredskapsarbetet för ett avtalslöst utträde består i att genomföra nödvändiga regeländringar, i såväl EU-lagstiftning som svenska författningar.

På EU-kommissionens sida om förberedelsearbetet finns en lista över alla de regelförändringar som har föreslagits för att hantera det brittiska utträdet.

EU-kommissionens lista över lagstiftningsinitiativ för att hantera brexit

De svenska författningsändringar rörande medborgarna som beslutats listas nedan under respektive ansvarigt departement. Som en följd av förlängningen av tidsfristen för artikel 50-perioden till den 31 oktober 2019 är några av de antagna åtgärderna föremål för tekniska justeringar, i syfte att senarelägga slutdatum. Uppdateringar kommer att publiceras löpande nedan. 

Justitiedepartementet

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Socialdepartementet

Åtgärder för att mildra konsekvenser på socialförsäkringsområdet vid ett avtalslöst brexit

Erkännande av brittiska yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården vid avtalslöst brexit

Utbildningsdepartementet

Undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare vid ett avtalslöst brexit

Icke folkbokförda britters fortsatta rätt att gå i svensk skola vid ett avtalslöst brexit

Infrastrukturdepartementet

Tillfälligt undantag i körkortsförordningen om brittiska körkorts giltighet i Sverige

Ändring av fordonsförordningen om att kunna utse fler aktörer för provning och inspektioner vid typgodkännande av fordon

Finansdepartementet

Övergångslösning om tillgång till investeringstjänster i vissa fall (redan ingångna avtal) vid ett avtalslöst brexit

Fortsatt tillgång till internationella avvecklingssystem – anpassning med anledning av brexit av genomförandet av det s.k. finalitydirektivet 

Kapitalhöjning i Europeiska Investeringsbanken EIB – ändringsbudget för 2019