Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Uppdaterad

På denna sida finns information om vad brexit kommer att innebära för de särskilt berörda medborgarna. Det vill säga de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och de britter som bor i Sverige eller i övriga EU27.

Hanteringen av medborgarnas rättigheter i det ordnade scenariot enligt utträdesavtalet

Om Storbritannien lämnar EU på basis av det framförhandlade utträdesavtalet, för närvarande föremål för godkännandeprocesser, regleras medborgarnas rättigheter av de bestämmelser som finns däri.

Utträdesavtalets kapitel om medborgarna innebär att deras situation förändras i mycket liten omfattning. Uppgörelsen täcker alla de frågor som berör medborgarna i deras vardag, det vill säga uppehållsrätt och sociala trygghetsförmåner såsom socialförsäkring, hälso- och sjukvård, pensioner, arbetslöshetsförsäkring, studiebidrag och olika former av familjeförmåner. Också erkännandet av utbildningsbevis och andra yrkeskvalifikationer omfattas.

Enligt överenskommelsen kan svenskar och andra EU-medborgare fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig där före utgången av 2020 då övergångsperioden ska upphöra. Motsvarande bestämmelser gäller för britter i Sverige.   

Beredskapsplanering rörande medborgarnas rättigheter

Hanteringen av de särskilt berörda medborgarna är en självklar del av den beredskapsplanering för ett avtalslöst utträde som genomförs i Regeringskansliet, i nära samarbete med berörda myndigheter. 

Beredskapsarbete för att hantera en no deal

Vad betyder ett avtalslöst utträde för svenskar bosatta i Storbritannien?

När det gäller svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien så avgörs villkoren främst av de beslut som fattas på brittisk sida. De som är bosatta i landet före utträdesdagen kommer att kunna bo kvar under förutsättning att de ansöker om det nya permanenta uppehållstillståndet, så kallat settled status, senast 31 december 2020. Mer information om detta finns på den brittiska regeringens hemsida och hemsidan för Sveriges ambassad i London – se länksamling till höger. 

När det gäller villkoren i övrigt för den aktuella gruppen har den brittiska regeringen gjort tydliga utfästelser, bland annat i ett policypapper från den 6 december 2018. Den nya brittiska regeringen har bekräftat att dessa utfästelser fortfarande gäller. Den svenska regeringen följer utvecklingen nära.

Policypapper om medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst brexit från den 6 december 2018 på Storbritanniens regerings webbplats

Arbetet för att underlätta för gruppen sker också i svensk regi. Den samordning av de sociala skyddssystemen, som finns inom EU ger vissa svenskar i Storbritannien rätt till ett antal svenska förmåner. Det handlar bland annat om barnbidrag, föräldrapenning och garantipension. Regeringen har tagit fram åtgärder som under en övergångsperiod möjliggör fortsatta sådana utbetalningar till den aktuella gruppen. Vidare ska kostnader för vård i Storbritannien kunna ersättas i vissa fall. Övergångsperioden är tänkt att pågå i sex månader räknat från och med månaden efter utträdesdatum.

Genom en nu antagen EU-förordning kommer det också att finnas möjlighet att lägga samman perioder av arbete eller bosättning i Storbritannien och Sverige, som grund för en ansökan om förmån. 

Vad betyder ett avtalslöst utträde för britter bosatta i Sverige?

För de britter som befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten har regeringen antagit regelverksändringar som gör att denna grupp vid ett avtalslöst utträde tillfälligt undantas från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd. Under denna period kan de ansöka om uppehållstillstånd och samtidigt fortsätta vistas, studera och arbeta i Sverige. De ges också tillgång till social trygghet, hälso- och sjukvård och utbildning på liknande villkor som idag. Undantaget är tänkt att gälla i ett år.

Därutöver har det tagits fram förslag på bestämmelser om uppehållstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som i dag bor och arbetar i Sverige med stöd av EU-reglerna om uppehållsrätt. Syftet är att säkerställa att dessa personer vid ett avtalslöst brexit har rätt att stanna i Sverige under i princip samma förutsättningar som gäller för dem och andra EU-medborgare i dag.

Kommissionens faktablad för medborgarna om det inte blir något avtal