Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Uppdaterad

På denna sida finns information om vad brexit kommer att innebära för de särskilt berörda medborgarna. Det vill säga de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och de britter som bor i Sverige eller i övriga EU27.

Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade avtalet. Med hänsyn till den pågående godkännandeprocessen finns det en tydlig risk för ett avtalslöst utträde varför beredskap för att hantera en sådan utveckling behöver finnas.

Hanteringen av de särskilt berörda medborgarna är en självklar del av den beredskapsplanering för ett avtalslöst utträde som genomförs i Regeringskansliet, i nära samarbete med berörda myndigheter.

Vad betyder ett avtalslöst utträde för svenskar bosatta i Storbritannien?

När det gäller svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien så avgörs villkoren främst av de beslut som fattas på brittisk sida. Den brittiska regeringen har gjort tydliga utfästelser om rättigheterna för denna grupp även efter ett avtalslöst utträde, bl.a. i ett policypapper från den 6 december. Den svenska regeringen följer utvecklingen nära.

Policypapper från Storbritanniens regering om medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst brexit från den 6 december 2018

Arbetet för att underlätta för gruppen sker också i svensk regi. Den samordning av de sociala skyddssystemen, som finns inom EU ger vissa svenskar i Storbritannien rätt till ett antal svenska förmåner. Det handlar bland annat om barnbidrag, föräldrapenning och garantipension. Regeringen arbetar med åtgärder som under en övergångsperiod möjliggör fortsatta sådana utbetalningar till den aktuella gruppen. Inom ramen för de aktuella åtgärderna kommer det också att ges möjlighet att lägga samman perioder av arbete eller bosättning i Storbritannien och Sverige, som grund för en ansökan om förmån. Vidare ska kostnader för vård i Storbritannien kunna ersättas.

Vad betyder ett avtalslöst utträde för britter bosatta i Sverige?

För de britter som befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten är den svenska regeringens förberedelser inriktade på att göra det möjligt för dessa att stanna kvar i Sverige på likartade villkor. Därmed skulle dessa medborgare direkt efter utträdet ges förutsättningar att fortsätta bo och arbeta i Sverige och ha tillgång till social trygghet, hälso- och sjukvård och utbildning. En sådan ansats ligger i linje med de åtgärder som EU-kommissionen rekommenderat.

Inom EU är en ändring av viseringsförordningen under framtagande som syftar till att bevilja brittiska medborgare viseringsfrihet för kortare vistelser i Schengenområdet.

Ändringar i svenska regelverk för att hantera medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst utträde

De svenska författningsändringar rörande medborgarna som förberetts listas nedan under respektive ansvarigt departement.

Justitiedepartementet

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Näringsdepartementet

Kommissionens faktablad för medborgarna om det inte blir något avtal

Rättigheter för EU-medborgare som bor i Storbritannien om det inte blir något avtal

Rättigheter för brittiska medborgare som bor i EU om det inte blir något avtal

Resor mellan EU och Storbritannien om det inte blir något avtal

Studier och praktik i Storbritannien om det inte blir något avtal 

Konsumenträttigheter om det inte blir något avtal 

Hanteringen av medborgarnas rättigheter i det ordnade scenariot enligt utträdesavtalet

Om Storbritannien lämnar EU på basis av det framförhandlade utträdesavtalet, f.n. föremål för godkännandeprocesser, regleras medborgarnas rättigheter av de bestämmelser som finns däri.

Utträdesavtalets kapitel om medborgarna innebär att deras situation förändras i mycket liten omfattning. Uppgörelsen täcker alla de frågor som berör medborgarna i deras vardag, det vill säga uppehållsrätt och sociala trygghetsförmåner såsom socialförsäkring, hälso- och sjukvård, pensioner, arbetslöshetsförsäkring, studiebidrag och olika former av familjeförmåner. Också erkännandet av utbildningsbevis och andra yrkeskvalifikationer omfattas.

Enligt överenskommelsen kan svenskar och andra EU-medborgare fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig där före utgången av 2020 då övergångsperioden ska upphöra. Motsvarande bestämmelser gäller för britter i Sverige.