Vad händer vid ett avtalslöst utträde?

Uppdaterad

Det finns en fortsatt tydlig risk för att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal vid midnatt den 31 januari 2020. Ett avtalslöst utträde får direkta konsekvenser för dig som till exempel ska resa till Storbritannien eller köpa en vara från en brittisk e-handelsbutik.

Filmklipp publicerat den 11 oktober 2019. Foto: Regeringskansliet

 

Om Storbritannien lämnar utan att utträdesavtalet godkänts innebär det att landet formellt och praktiskt blir ett tredjeland i förhållande till EU. Övergångsperioden som anges i utträdesavtalet inträffar inte och EU-rätten kommer därför inte längre tillämpas i Storbritannien. Handelsrelationen med Storbritannien kommer i så fall att regleras på grundval av tillämpliga internationella principer och regler från exempelvis WTO. EU ska tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tulltariffer, tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda. Detta kan medföra förseningar vid transporter mellan EU och Storbritannien.

När det gäller exporten till Storbritannien vet vi inte med säkerhet vilka tullsatser som kommer att gälla.

Ett avtalslöst brittiskt utträde skulle också inverka på många andra områden, regelverk m.m. som påverkar förutsättningarna för att bedriva handel med Storbritannien. Det handlar exempelvis om transport- och logistikfrågor, produktregler för varor inklusive SPS-området, möjligheterna att överföra persondata, offentlig upphandling, immaterialrättsliga frågor, e-handel avtalsfrågor och förutsättningar för att bedriva tjänstehandel inklusive etableringar och förflyttningar av personal.

Vad betyder ett avtalslöst utträde för enskilda medborgare?

Ett avtalslöst brexit får konsekvenser för enskilda medborgare. Bland annat skulle det påverka vad som gäller vid resa till och från Storbritannien och vilka regler som gäller vid näthandel från Storbritannien. Nedan redogörs för några av de områden som påverkas och som enskilda behöver hålla sig informerade om.

Inför resa till Storbritannien

Vid resa till Storbritannien behöver du ha ett giltigt pass. Svenskar och andra EU-medborgare kommer inte som idag kunna resa ut från Sverige till Storbritannien med nationellt ID-kort.

I dagsläget väntas inte svenskar och andra EU-medborgare behöva visum för kortare vistelser i Storbritannien. Har du för avsikt att stanna mer än tre månader, behöver du ansöka om ett temporärt uppehållstillstånd, s.k. European Temporary Leave to Remain (Euro TLR) vilket ger rätt att stanna i 36 månader.

Mer information finns samlat på webbplatsen för den svenska ambassaden i London.

Brexitinformation på svenska ambassaden i Londons webbplats

Reser du med husdjur till och från Storbritannien behöver du planera för att det kan kräva mer administration än tidigare. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Om att resa med husdjur på Jordbruksverkets webbplats

Reser du med ett flygbolag som är registrerat i ett EU-land, behåller du dina reserättigheter som EU-medborgare när du reser till eller från Storbritannien. Däremot, om du reser från Storbritannien med ett flygbolag som inte är baserat i EU, skyddas du inte av EU:s reserättigheter. Det gäller dock inte om du bara mellanlandar i Storbritannien. Mer information finns på Europeiska kommissionens frågor och svar-sida om passagerares rättigheter.

Faktablad på EU-kommissionens webbplats om resor mellan Storbritannien och EU om det inte blir något avtal 

Företag inom mobil kommunikation, såsom röstsamtal, sms eller data, kommer inte länga vara bundna av EU:s roamingregler. Det innebär att svenskar och andra EU-medborgare som reser till Storbritannien inte kommer att garanteras kostnadsfri roaming på det sätt som gäller inom EU. Enskilda uppmanas att ta kontakt med sin mobiloperatör för att ta reda på vad som gäller.

Det europeiska sjukförsäkringskortet upphör att gälla. Enskilda som ska resa till Storbritannien efter den 31 januari 2020 ombeds därför att se över sitt privata försäkringsskydd. Mer information finns på Försäkringskassans webbplats. 

Brexitinformation på Försäkringskassans webbplats

Shopping i Storbritannien

Vid ett avtalslöst utträde kan varor inhandlade i Storbritannien komma att bli föremål för kontroller vid inresa till EU. Bland annat minskar den så kallade resanderansonen till det som gäller för införsel från tredjeland. Gränsen för införsel av cigaretter är 200 stycken. Alkoholinförsel blir begränsat till en liter sprit, fyra liter vin och 16 liter öl.    

Som från andra tredjeländer blir det tullfritt att föra in varor till ett värde på 4300 kronor om du reser med flyg eller färja. Varor som överstiger beloppet, 4300 kronor, måste deklareras. Med bil är motsvarande summa 3000 kronor.

Reser du in i EU med mer än 10 000 euro i kontanter måste det deklareras.

Läkemedel kommer inte att få föras in till Sverige via post eller paket.

För vidare information:

Näthandel från Storbritannien

För enskilda som e-handlar från butiker i Storbritannien efter utträdet tillkommer tullavgifter för summor över 1600 kronor.

EU:s konsumentlagar gällande reklamationsrätt och ångerrätt kommer inte gälla efter ett avtalslöst utträde. Om nätbutiken marknadsför sig mot svenska konsumenter (svenska priser i webbutiken, översatt till svenska eller levererar till Sverige) är det svenska konsumentlagar som gäller. Brittiska företag kommer ha rätt att geoblockera, det vill säga vägra sälja till, svenska konsumenter.

Resenärer på en flygplats.
Ett avtalslöst brexit får konsekvenser för enskilda. Bland annat skulle det påverka vad som gäller vid resa till och från Storbritannien. Foto: Lars Brundin/Sydsvenskan/TT